Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CISTACEAE

Nom Família : CISTACEAE

Descripció : Família amb 7 gèneres i 175 espècies. 5 gèneres amb espècies silvestres a Europa.

Característiques : - Arbusts i plantes herbàcies. - Fulles oposades, simples, de vegades amb estípules. - Inflorescències cimoses o en raïm o flors solitàries. - Flors sovint grans i vistoses, hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 3-5 sèpals lliures i desiguals. - Corol·la amb 5 pètals lliures i fàcilment caducs. - Molts estams lliures. - Gineceu amb ovari amb 3-10 carpels i 1 estil. - Fruit en càpsula loculicida.

Ecologia : A garrigues i màquies. Algunes espècies poden aparèixer sobre dunes, però Halimium halimifolium és exclussiu d'aquest hàbitat.

Endemismes : Helianthemum caput-felis, espècie que també viu a la Península Ibèrica i nord d'Àfrica. S'ha descrit de Mallorca Helianthemum origanifolium subsp. serrae, si bé és un tàxon no reconegut per autors recents i reman dubtós.

Tàxons principals no endèmics : 5 gèneres (Cistus,Fumana, Halimium,Helianthemum i Tuberaria) amb 18 espècies.

Usos : L'estepa negra (Cistus monspeliensis) s'usa en medicina.

Llistat de gèneres