Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CUCURBITACEAE

Nom Família : CUCURBITACEAE

Descripció : Família amb 131 gèneres i 735 espècies. 7 gèneres (4 introduïts) presents a Europa amb espècies silvestres.

Característiques : - Planta herbàcia suculenta, postrada i de tiges rastreres. - Fulles grans, alternes, simples, gruixudes i aspres, amb pels i tubercles rígids. - Flors solitàries o en fascicles, unisexuals, actinomorfes. - Calze campanulat, amb 5 sèpals linears soldats a l'ovari. - Corol·la formada per 5 pètals soldats, grocs, mucronats. - 5 estams, units en 2 grups de 2 i 1 lliure. - Gineceu amb ovari ínfer, amb 3 carpels i 1 estil únic. - Fruit en baia, eriçada de tricomes i, d'obertura apical explosiva que llança les llavors a distància.

Ecologia : A llocs nitrificats com vores de camins, escombraries, solars urbans no edificats, etc.

Tàxons principals no endèmics : 1 gènere amb 1 espècie silvestre: el cogombre bord (Ecbalium elaterium).

Altres tàxons no autòctons : Tàxons cultivats o presents als jardins com ornamentals són Citrullus spp., les esponges (Luffa aegyptiaca) i els cornetis (Momordica balsamina).Hi ha vàries espècies i varietats conreades de gèneres d'aquesta família per ús alimentari o decoració; alguns exemples ben coneguts són la carabassera (gèns. Lagenaria i Cucurbita ) o el meló (Cucumis melo).

Usos : El cogombre és tòxic i, tot i haver-se emprat com a medicinal, no pareix recomenable.

Llistat de gèneres