Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

NAJADACEAE

Nom Família : NAJADACEAE

Descripció : Família cosmopolita amb un únic gènere (Najas) amb unes 11 espècies.

Característiques : - Plantes aquàtiques submergides, anuals. - Fulles rígides, linears embainadores, amb fortes dents marginals estrellades. - Flors unisexuals, petites, axil·lars i solitàries. - La masculina es un únic estam tancat dins una beina membranosa. - La femenina té un únic gineceu amb 2 ó 4 estigmes filiformes. - El fruit es una petita núcula.

Ecologia : Estanys litorals d'aigües calmes i salabroses.

Tàxons principals no endèmics : A Balears es coneix Najas marina.

Llistat de gèneres