Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

AIZOACEAE

Nom Família : AIZOACEAE

Descripció : Família amb molts tàxons a Sud-Àfrica i zones veïnes, amb 120 gèneres i unes 2.500 espècies.

Característiques : - Plantes herbàcies, freqüentment amb papil·les hialines o colorejades. - Fulles alternes o oposades, simples, sovint carnoses i, de vegades, fins semicilíndriques. - Inflorescències cimoses o flors solitàries. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 5 sèpals parcialment soldats en tub. - Corol·la, quan hi és present, amb molts pètals. - Nombrosos estams. - Gineceu amb ovari súper (Aizoon) o semi-ínfer (Mesembryanthemum) amb 4-5 carpels i 5 estigmes. - Fruit en càpsula, amb llavors rogenques a negres, berrugoses o amb costelles.

Ecologia : Les espècies silvestres es troben properes a la mar, a terrenys secs i més o menys nitrificats. Les espècies de Carpobrotus naturalitzades s'han convertit en una veritable plaga a distintes àrees naturals de l'arxipèlag, desplaçant-hi els tàxons autòctons.

Tàxons principals no endèmics : 2 gèneres (Mesembryanthemum i Aizoon) amb 3 espècies.

Altres tàxons no autòctons : És freqüent trobar-hi a les illes 6 gèneres més aliens amb espècies ornamentals. D'entre ells destaquen Carpobrotus edulis, Carpobrotus acinaciformis i Aptenia cordifolia.

Usos : S'ha emprat Mesembryanthemum cristalinum com a medicinal i com ornamental.

Llistat de gèneres