Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

ARACEAE

Nom Família : ARACEAE

Descripció : Família tropical, amb alguns representants a les zones temperades, molt diversificada amb més de 100 gèneres i unes 2000 espècies. 2 gèneres amb espècies silvestres a Europa.

Característiques : - Plantes herbàcies amb tubercles o rizomes. - Fulles generalment grosses, peciolades, simples, senceres o amb el limbe profundament dividit. - Inflorescència en espata. - Flors unisexuals, generalment sense periant. - Les flors masculines amb 1-4 estams. - Les femenines amb 1 carpel lliure d'ovari súper. - Fruit en baia.

Ecologia : Algunes espècies són pròpies de garrigues rocalloses i d'altres de sòls més profunds i fresc com els que hi ha a camps de conreu abandonats, marges de camins i parets, etc. La polinització d'aquest grup es força evolucionada i curiosa, alguns com la rapa mosquera (Dracunculus) desprenen una olor fètida de carn morta per atreure les mosques.

Endemismes : Dracunculus muscivorus (rapa mosquera) i Arum pictum (rapa blava) que són pròpis de les Balears, Còrcega i Sardenya.

Tàxons principals no endèmics : Els frarets (Arisarum vulgare) i les rapes (Arum italicum).

Altres tàxons no autòctons : Algunes espècies exòtiques són comestibles com els taros (Colocasia). S'empren com a plantes ornamentals d'interior multitut d'espècies tropicals dels gèneres Pothos, Philodendron, Zantedeschia (lliris d'aigua), Dieffenbachia, Anthurium, Alocasia, Monstera, Colocasia, etc.

Usos : Són plantes bastant tòxiques, però hi ha referències a l'ús medicinal de les rapes.

Llistat de gèneres