Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PINACEAE

Nom Família : PINACEAE

Descripció : Família amb 10 gèneres i unes 225 espècies. 7 gèneres presents a Europa amb espècies silvestres i naturalitzades.

Característiques : - Arbre resinós. - Fulles aciculars disposades en espiral o fascicul·lades. - Unisexual, amb conus amb escates disposades en espiral. - Conus masculins amb 2 sacs polinics per escata. Conus femenins amb 2 tipus d'escates: les tectrius, estèrils, i les semi-ínferes, situades a l'axil·la de les altres i amb 2 rudiments seminals per escata. - Fructificacions llenyoses (estròbils o pinyes).

Ecologia : Per tot arreu, formant masses boscoses anomenades pinars quan és molt abundós.

Tàxons principals no endèmics : 1 gènere amb 1 espècie silvestre: el pi (Pinus halepensis).

Altres tàxons no autòctons : Es conreen vàries espècies conegudes de pins, com el pi pinyoner (Pinus pinea), o els coneguts simplement com pins (Pinus canariensis, Pinus pinaster, etc.). Altres arbres al·lòctons coneguts són els cedres (Cedrus spp.), els avets (espècies d'Abies i Picea).

Usos : Emprat per la seva fusta i també per les seves propietats medicinals.

Llistat de gèneres