Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

ZANNICHELLIACEAE

Nom Família : ZANNICHELLIACEAE

Descripció : Família de plantes aquàtiques distribuïda per tot el món que es forma de 4 gèneres i 7 espècies d'aigües dolces i salobroses, de les quals 3 viuen a Europa.

Característiques : - Plantes herbàcies aquàtiques. - Fulles fines, allargades, estipulades i amb la base embeinadora. - Flors unisexuals, axil·lars i solitàries. - Flors masculines sense periant i 1 estam amb un llarg filament. - Flors femenines tenen un petit periant en forma de copa, amb 4 carpels lliures. - Fruit en petits aquenis apiculats.

Ecologia : Plantes aquàtiques totalment submergides que viuen a aigües dolces o salobroses.

Tàxons principals no endèmics : Dos gèneres amb una espècie cada un: Zannichellia palustris, Althenia filiformis i Cymodocea nodosa.

Llistat de gèneres