Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Equisetum arvense L.

Família : EQUISETACEAE

Gènere : Equisetum

  Nom comú català : Cua de cavall petita. Equiset arvense.

  Nom comú castellà : Cola de caballo. Equiseto. Pinillo.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Pluriregional

  Època de floració : Febrer. Març. Abril. Maig.

  Formes vitals : Geòfit.

  Hàbitat : Llocs ruderalitzats prop de l'aigua: herbassars higrò-nitròfils, pastures, talussos, horts, etc.

  Usos i propietats : Medicinal. Tòxica.

  Característiques : Herba perenne amb un rizoma subterrani ramificat, del que neixen tiges aèries estriades longitudinalment. Les tiges estèrils són verdes, aspres, primes (3-5 mm) i estan ramificades en branques verticil·lades. A la base de les ramificacions, hi ha una beina amb dents rígides i fosques a l'àpex. Les tiges fèrtils aparèxen abans que les estèrils (generalment a l'hivern); són d'un color bru rogenc i no estan ramificades, presentan només una beina molt dilatada al voltant de cada nus. Els esporangis estan en un estròbil situat al final de les branques fèrtils.

  Explicació Fitxa