Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Cruciata laevipes Opiz

Família : RUBIACEAE

Gènere : Cruciata

  Sinònims : Galium cruciata (L.) Scop.

  Nom comú català : Creuera.

  Nom comú castellà : Cruzada.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana

  Època de floració : Abril. Maig. Juny.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Planta nitròfila pròpia de les vorades de boscos caducifolios i de llocs pasturats.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba perenne pluricaule amb estolons subterranis i arrels adventícies. Les tiges estan densament cobertes d'una pilositat patent. Les fulles estan disposades en verticils de 4 cadascun, són ovades i trinervades; tenen un color groguenc durant la floració, i verd després. La inflorescència està composta de vàries cimes axil·lars de 5-9 flors grogues. El calze és absent. El fruit està format per 1 o 2 mericarps.

  Explicació Fitxa