Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Chamaespartium sagittale (L.) P.E. Gibbs subsp. sagittale

Família : LEGUMINOSAE

Gènere : Chamaespartium

  Sinònims : Genistella sagittalis (L.) Gams in Hegi

  Nom comú català : Gaiol.

  Nom comú castellà : Carquesa menor.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana (Submediterrània)

  Època de floració : Maig. Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Pastures mesófiles i landes de bruguerola, sobre substrat silícic.

  Usos i propietats : Tòxica.

  Característiques : Petit arbust que forma rodals de fins a 1 m de diàmetre. Les branques són alades i piloses quan són joves; les estèrils són articulades i presenten 4 costelles longitudinals, 2 de les quals alades i oposades; les branques fèrtils no estan gaire articulades i presenten 5-8 costelles longitudinals, 3-4 de les quals estan alades. Les fulles són el·líptiques i cobertes de llargs pèls patents. Les flors estan agrupades en una espiga terminal i densa. El calze també és pilós i actinomorf. La corol·la és groga i papilionada. El fruit és un llegum linear i pubescent.

  Explicació Fitxa