Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Ranunculus sceleratus L.

Família : RANUNCULACEAE

Gènere : Ranunculus

Ranunculus sceleratus L.

  Nom comú català : Herba de foc.

  Nom comú castellà : Apio sardónico. Gata rabiosa. Revientabuey. Sardónica.

  Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. Lleida. Tarragona. València.

  Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny. Juliol. Setembre. Octubre.

  Formes vitals : Teròfit.

  Hàbitat : Horts, torrents, síquies, herbassars nitròfils, albuferes i llocs humids.

  Usos i propietats : Tòxica.

  Característiques : Planta anual, erecta i completament glabra, amb fulles basals en roseta i de contorn reniforme; les superiors sèssils i tripartides. Les flors tenen els pètals grocs i de la mateixa longitud o poc menys que els sèpals, essent destacable que el gineceu sobresurt d’ells. El fruit és un glomèrul oblong format per petites i nombroses (70-130) núcules.

  Explicació Fitxa