Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Equisetum palustre L.

Família : EQUISETACEAE

Gènere : Equisetum

Equisetum palustre L.

  Nom comú català : Equiset palustre. Herba estanyera.

  Nom comú castellà : Cola de caballo.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana

  Època de floració : Abril. Maig. Juny.

  Formes vitals : Geòfit.

  Hàbitat : Herbassars de llocs entollats, vores de rierols, jonqueres... de l'estatge montà i subalpí.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba perenne amb un rizoma subterrani del que neixen tiges aèries ramificades, llises o poc aspres, estriades i verdes. Al contrari que altres espècies d'Equisetum, només fa un tipus de tiges, no hi ha tiges fèrtils i estèrils diferenciades. Envoltant cada nus hi ha una beina amb dents apicals agudes i fosques. Al final de les tiges es troba l'estróbil, obtús i de fins a 3 cm, dins el qual hi ha els esporangis.

  Explicació Fitxa