Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Viola arvensis Murray

Família : VIOLACEAE

Gènere : Viola

  Sinònims : Viola tricolor L. subsp. arvensis (Murray) Gaud.

  Nom comú català : Pensament de camp.

  Nom comú castellà : Pensamiento silvestre.

  Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberianes de gran àrea

  Època de floració : Abril. Maig. Juny.

  Formes vitals : Teròfit.

  Hàbitat : Llocs ruderalitzats, com vores de cultius, camps abandonats, marges de camins, pradells terofítics, etc.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba anual de fulles ovades i crenades, amb 4-5 incisions a cada costat. A la seva base hi ha estípules pinnatipartides. Les flors són solitàries i es situen a l'àpex de llargs peduncles. El calze està format per 5 sèpals similars entre ells, amb uns apèndixs a la seva base. La corol·la és blanca i groga (rarament violeta); està formada per 5 pètals desiguals, l'inferior amb unes estries rogenques, asperonat i orientat cap al terra. El fruit és una càpsula glabra.

  Explicació Fitxa