Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

Família : COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Gènere : Tanacetum

  Nom comú català : Camamirla vera. Crisantem corimbós.

  Nom comú castellà : manzanillón.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberianes de gran àrea

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Vorades de boscos poc humits o d'alzinars, rouredes, boixedes... més rarament en pastures i roquissers.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba perenne i pubescent, de fulles bipinnatisectes de 6-25 cm; les inferiors són peciolades, mentres que les superiors són sèssils. Els capítols estan disposats en un corimbe ample. Les flors marginals presenten grans lígules blanques, en canvi les centrals són totes tubulars i grogues. El fruit és un aqueni amb una petita corona apical. És una espècie molt semblant a T. parthenium, de la que es distingeix per la seva pilositat general, les fulles caulinars sèssils i per tenir segments foliars de darrer ordre estrets.

  Explicació Fitxa