Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Selaginella selaginoides (L.) PB. ex Schrank et Mart.

Família : SELAGINELLACEAE

Gènere : Selaginella

  Nom comú català : Selaginel.la de muntanya.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Gener. Febrer. Març. Abril. Desembre.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Sobretot en molleres d'aigües neutres, encara que també apareix a altres llocs humits d'alta muntanya (congesteres, pastures acidòfiles, vores de rierols, etc.)

  Característiques : Petita mata perenne amb branques de dos tipus, unes estèrils i horitzontals i altres fèrtils i erectes. Les fulles estan disposades en espiral i ± densament imbrincades. Presenten una sèrie de dents a cada costat, i a la seva base hi ha una mena d'apèndix que els permet captar l'aigua de la rosada. Les estructures reproductores, els esporangis, estan disposats cap a l'àpex de les tiges, formant un estròbil. Els esporangis són grocs i s'obren per dues valves. A més, n'hi ha de dos tipus, uns masculins disposats cap a l'àpex de l'estròbil, i altres femenins cap a la part inferior.

  Explicació Fitxa