Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Sedum acre L.

Família : CRASSULACEAE

Gènere : Sedum

  Nom comú català : Crespinell groc.

  Nom comú castellà : Pampajarito. Uñas de gato.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Pluriregional

  Època de floració : Maig. Juny. Juliol.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Replans de roca, murs, prats secs, llocs pedregosos, etc.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba laxament cespitosa amb tiges estèrils curtes i tiges floríferes més llargues. Les fulles són gruixudes i de secció el·líptica, ± imbrincades en les branques estèrils. Les flors es troben en cimes terminals. Els 5 sèpals són lliures i estan prolongats a la base en un esperó. Els 5 pètals són patents i d'un color groc brillant. El fruit és un conjunt de fol·licles gibosos.

  Explicació Fitxa