Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Polygonum bistorta L.

Família : POLYGONACEAE

Gènere : Polygonum

Polygonum bistorta L.

  Nom comú català : Bistorta.

  Nom comú castellà : Bistorta. Bistorta menor. Suelda colorada.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Maig. Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Pastures humides, herbassars megafòrbics, marges de rierols, prats mesòfils... de llocs frescos i amb sòls humífers.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Planta perenne amb un rizoma curt, gruixut i nuós, del que surten tiges simples. Les fulles basals són ovades, truncades o cordades a la base i llargament peciolades, amb el limbe decurrent pel pecíol; les caulinars són sèssils, auriculades i més petites i estretes. La inflorescència és una única espiga terminal molt densa, sense bulbils a diferència de P. viviparum. Les flors porten un periant format per 5 tèpals rosats i lliures, amb els estams molt exserts.

  Explicació Fitxa