Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. in Asch. et Graebn.

Família : CARYOPHYLLACEAE

Gènere : Paronychia

  Nom comú català : Herba de mil granes. Paroníquia de roca.

  Nom comú castellà : Sanguinaria.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Maig. Juny. Juliol.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Prats de llocs rocosos o pedregosos, preferentment sobre substrat calcari.

  Usos i propietats : Medicinal. Tòxica.

  Característiques : Petita mata ramificada y prostrada, amb arrels adventícies molt desenvolupades. Les fulles són enteres, ciliades, ovades i disposades en un sol pla de forma ± imbrincada. Presenten estípules a la seva base, més curtes que les fulles. Les flors es disposen en glomèruls de 7-10 mm de diàmetre. A la base de cada flor hi ha unes bractees escarioses més grans que elles. El fruit és una aqueni tancat pel calze persistent.

  Explicació Fitxa