Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Parnassia palustris L.

Família : SAXIFRAGACEAE

Gènere : Parnassia

  Nom comú català : Fetgera blanca. Herba blanca.

  Nom comú castellà : Hepática blanca. Hierba del Parnaso. Parnasia.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Juliol. Agost. Setembre.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Molleres, fonts i prats humits d'alta muntanya, preferentment en contrades de roca calcária.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba rizomatosa que produeix tiges floríferes erectes. Les fulles es disposen majoritàriament en roseta basal, i són ovato-cordiformes i llargament peciolades; només apareix una sola fulla caulinar, que és séssil. Les tiges fan una sola flor terminal. Presenta un calze amb 5 sèpals persistents, lleugerament soldats a la base, i 5 pètals blancs amb nervis translúcids. Hi ha 5 estaminodis nectarífers, que acaben en 9-13 lacínies glanduloses de color groc. Els 5 estams són més grans que aquestes lacínies i tenen el filament de color blanc. El fruit és una càpsula que s'obre per 4 valves.

  Explicació Fitxa