Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Melampyrum sylvaticum L.

Família : SCROPHULARIACEAE

Gènere : Melampyrum

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Juliol. Agost.

  Formes vitals : Teròfit.

  Hàbitat : Boscos de coníferes, principalment avetoses.

  Característiques : Herba erecta amb unes poques ramificacions patents. Les fulles són curtament peciolades i lanceolades. La inflorescència és laxa i unilateral, amb bràctees sèssils. El calze es tan llarg com el tub de la corol·la. Aquesta és bilabiada, de 6-9 mm i d'un groc viu. El fruit és una càpsula dehiscent per tots dos costats.

  Observacions : Al igual que totes les espècies del gènere, es tracta d'una planta hemiparàsita.

  Explicació Fitxa