Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Juncus effusus L.

Família : JUNCACEAE

Gènere : Juncus

  Nom comú català : Jonc dels jardiners. Jonc d'estores. Jonc d´estores. Jonc menut.

  Nom comú castellà : Hierba de la música. Junco de esteras. Junco fino.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida. Tarragona.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberianes de gran àrea

  Època de floració : Maig. Juny. Juliol. Agost. Setembre. Octubre.

  Formes vitals : Geòfit. Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Molleres, vores de rierols, fonts, jonqueres i altres ambients humits de muntanya.

  Usos i propietats : Mobiliari, construcció i eines.

  Característiques : Herba perenne de beines foliars brunes o vermelloses. La tija és verda, rígida, feblement estriada i no septada. La inflorescència és ± laxa i aparentment lateral. Les seves branques són desiguals, unes d'erectes i altres de reflexes. Les flors són d'un bru clar o verdoses. La càpsula és truncada i deprimida a l'àpex.

  Explicació Fitxa