Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Euphorbia amygdaloides L.

Família : EUPHORBIACEAE

Gènere : Euphorbia

    Nom comú català : Lleteresa de bosc.

    Nom comú castellà : Lechetrezna de bosque. Titimalo macho.

    Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Lleida. Tarragona.

    Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberianes de gran àrea

    Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny. Juliol.

    Formes vitals : Camèfit.

    Hàbitat : Principalment clarianes de boscos caducifolis, però també a herbassars humits, alzinars frescals, vorades, matollars, etc.

    Usos i propietats : Medicinal.

    Característiques : Herba vivaç ramificada i pubescent. Les fulles són enteres, oblongo-obovades i peciolades. La inflorescència és una umbel·la terminal amb 5-11 radis. Les fulles bracteals són amplament ovades, les dicasials concrescents a parells. Les flors estan agrupades en ciatis, els quals tenen glàndules nectaríferes grogues, amb apèndixs subulats convergents. El fruit és una càpsula tricoca i puntejada, que conté llavors llises.

    Explicació Fitxa