Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Dianthus multiceps Costa ex Willk. subsp. praepyrenaicus Bernal

Família : CARYOPHYLLACEAE

Gènere : Dianthus

Dianthus multiceps Costa ex Willk. subsp. praepyrenaicus Bernal

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida. Tarragona.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental

  Endèmiques : Pre-pirineus

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Pastures seques, llocs rocosos, boscos clars... sobre substrat calcari.

  Característiques : Planta laxament cespitosa, de fulles de marge serrulat, amb 3-5 nervis evidents. Les flors són solitaries o geminades, més rarament disposades en cimes laxes. El cal·licle presenta bràctees curtament acuminades (acumen de fins a 3.5 mm de llarg). El calze està atenuat a l'àpex, no és cilíndric. Els pètals són dentats, de color rosa intens.

  Explicació Fitxa