Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Cytisus scoparius (L.) Link

Família : LEGUMINOSAE

Gènere : Cytisus

  Sinònims : Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch

  Nom comú català : Ginesta d'escombres. Ginestell comú. Gòdua.

  Nom comú castellà : Retama de escobas.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana (Atlàntica)

  Formes vitals : Nanofaneròfit. Perennifoli.

  Hàbitat : Generalment dominant a les landes silicícoles de tendència subatlàntica, però també en boscos clars i les seves vorades.

  Usos i propietats : Medicinal. Mobiliari, construcció i eines. Tincions.

  Característiques : Arbust subafil·le i molt ramificat (amb branques fortament estriades), d'un verd viu. Les fulles inferiors són trifoliolades, les superiors simples i sèssils. Les flors es troben isolades o en grups de dos, a l'axil·la de les fulles. El calze és bilabiat. El llegum és negrós, oblong i comprimit. És molt semblant a C. arboreus, del que es diferencia per tenir la carena corbada subfalciforme i el llegum llargament ciliat al marge.

  Explicació Fitxa