Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Campanula glomerata L.

Família : CAMPANULACEAE

Gènere : Campanula

Campanula glomerata L.

  Nom comú català : Campaneta.

  Nom comú castellà : Camapanillas.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost. Setembre.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Principalment en pastures mesòfiles calcícoles; també en prats de dall, marges i clarianes de boscos, talussos frescos, etc.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Herba perenne de fulles inferiors ovato-oblongues, de 3-14 cm de longitud. Les flors mesuren 1.5-3 cm, i es troben agrupades majoritàriament en un glomèrul terminal.

  Explicació Fitxa