Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Família : OPHIOGLOSSACEAE

Gènere : Botrychium

  Nom comú català : Llunària.

  Nom comú castellà : Botritis. Lunaria. Lunaria menor.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Geòfit.

  Hàbitat : Preferentment prats alpins silicícoles, però també roquissars, llocs higrotorbosos, pastures mesòfiles, etc.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : Petita falguera rizomatosa que només fa una fronda cada any. Aquesta té dos parts: una fèrtil o esporòfor i altra estèril o trofòfor. Aquest últim té forma laminar i està dividit en 3-9 parells de segments amb forma de mitja lluna. L'esporòfor té una estructura ramificada, i en les seves branques es disposen els esporangis.

  Explicació Fitxa