Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz

Família : ATHYRIACEAE

Gènere : Athyrium

  Nom comú castellà : Culantrillo dorado.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina

  Època de floració : Juliol. Agost. Setembre.

  Formes vitals : Hemicriptòfit.

  Hàbitat : Comunitats megafòrbiques i caos de blocs granítics.

  Característiques : Falguera de frondes 2-3 pinnatisectes, amb pínnules obtuses, contigües i superposades. Es pot confondre amb A. filix-femina, de la qual es distingeix pels seus sorus circulars amb un indusi rudimentari i caduc.

  Explicació Fitxa