Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Oxalis ferae Llorens, Gil & Cardona

Família : OXALIDACEAE

Gènere : Oxalis

    Endèmiques : Illes Balears

    Hàbitat : A zones humides de les muntanyes del nord-est de Mallorca.

    Característiques : Petita herba postrada que pot arrelar en els primers nusos de les branques (estolonífera) que poden arribar als 30 cm de longitud. Les branques secundàries són més petites i poden tenir pèls. Les fulles són trifoliades, les estípules obtuses a líàpex amb pèls llargs als marges i el pecíol que pot arribar fins els 8 cm. Desenvolupa una sola flor per cada axil·la foliar, de color groc, i les llavors són obscures, aplanades i amb crestes. Presenta molta similitud amb O. corniculata . Aquesta darrera no és estolonífera, presenta diferències en la pilositat, en el nombre de flors per inflorescència, en la mida del fruit, en el nombre de llavors per lòculs i en líhàbitat, entre díaltres característiques.

    Observacions : Endemisme de la Serra de Tramuntana de Mallorca.

    Explicació Fitxa