Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Lippia filiformis Schrad.

Família : VERBENACEAE

Gènere : Lippia

  Distribució per illes : Mallorca. Menorca.

  Distribució general (Fitogeografia) : Neotropical

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost. Setembre.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Cultivada com ornamental i subspontània en indrets ruderitzats de sòls humits.

  Estatus : Introduïda.

  Explicació Fitxa