Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Isoetes histrix Bory

Família : ISOETACEAE

Gènere : Isoetes

Isoetes histrix Bory

  Distribució per províncies : Girona. Illes Balears.

  Distribució per illes : Mallorca. Menorca.

  Distribució general (Fitogeografia) : Holoàrtica

  Època de floració : Gener. Febrer. Març. Abril. Maig.

  Formes vitals : Geòfit.

  Hàbitat : Basses temporals sobre substrat silici. Sòls arenosos o llimosos.

  Categoria IUCN : En perill

  Característiques : Petita herba sense tiges visibles, forma una roseta de fulles lineal que queden aplicades sobre el sòl; davall terra forma una mena de petita soca d'on neixen les fulles i les arrels. Donat que es tracta d'un pteridòfit no forma cap tipus de flor, a la base de les fulles forma unes cavitats on es troben els esporangis. La identificació s'ha de fer observant les espores d'aquests esporangis que per aquesta espècie són espinuloses. Aquest caràcter permet diferenciar-lo de Isoetes duriei , que morfològicament són molt semblants, però que té les espores alveolades (els Isoetes tenen dos tipus d'espores, aquest caràcter es refereix a les espores femenines que són grans, fins a 0,8 mm, i es veuen a ull nu). Viu a llocs humits sobre substrats sense carbonats.

  Explicació Fitxa