Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Triticum aestivum L.

Família : GRAMINEAE (POACEAE)

Gènere : Triticum

  Nom comú català : Blat. Blat escoat. Blat xeixa.

  Nom comú castellà : Trigo candeal.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Illes Balears.

  Distribució general (Fitogeografia) : Asia

  Formes vitals : Teròfit.

  Hàbitat : Cultivada.

  Usos i propietats : Medicinal.

  Característiques : El blat és una gramínia que només es troba en forma de conreu o com subespontània. Ha estat una espècie de vital importància per a l'alimentació de la humanitat; per aquest motiu no és d'estranyar que presenti un gran polimorfisme segons les diferents races que s'han anant creant. Per exemple, és molt variable la presència o no d'arestes a les flors, i la seva llargada si n'hi ha. El blat forma una espiga compacta a la part de dalt de la tija, les espiguetes estan isolades als nusos del raquis de l'espiga. Aquest caràcter permet diferenciar-lo, entre altres, de l'ordi (Hordeum spp.) que presenta tres espiguetes a cada nus.

  Estatus : Introduïda.

  Explicació Fitxa