Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Erica multiflora L.

Família : ERICACEAE

Gènere : Erica

  Nom comú català : Bruc d´hivern. Cepell. Ciprelló. Peterrell. Xipell. Xiprell.

  Nom comú castellà : Brezo. Bruguera. Ucre.

  Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució per illes : Cabrera. Eivissa. Formentera. Mallorca. Menorca.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània

  Època de floració : Gener. Agost. Setembre. Octubre. Novembre. Desembre.

  Formes vitals : Nanofaneròfit.

  Hàbitat : Brolles i pinars sobre sòl carbonatats.

  Usos i propietats : Mobiliari, construcció i eines.

  Categoria IUCN : Poc preocupant

  Característiques : El xipell és un component freqüentíssim dels nostres pinars. La seves flors rosades, totes agrupades a la part final de les branques, i que s'obren a la tardor l'identifiquen amb seguretat. Com tots els brucs té les fulles petites agrupades per tres, i d'un color més clar que en Erica arborea. El xipell viu sobre substrats carbonatats (una excepció a les ericàcies europees).

  Explicació Fitxa