Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Chaenorhinum formenterae Gand

Família : SCROPHULARIACEAE

Gènere : Chaenorhinum

  Distribució per províncies : Illes Balears.

  Distribució per illes : Eivissa. Formentera. Mallorca.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental

  Endèmiques : Illes Balears

  Època de floració : Abril. Maig. Juny. Juliol. Agost. Setembre.

  Formes vitals : Teròfit.

  Hàbitat : Prats terofítics a zones costaneres amb sòls arenosos.

  Categoria IUCN : Poc preocupant

  Característiques : Planta de cicle anual, molt diminuta, està formada per una roseta de fulles a la base i una única tija que porta les flors. Les flors són de color liliaci, tenen un petit espoló en la part posterior. Sovint tota la planta pren color vermellosos, altres vegades només el revers de les fulles té aquestes coloracions. Viu preferentment sobre substrats arenosos a comunitats de plantes anuals pròpies dels sistemes dunars, és especialment abundant a Formentera, també a les platges del sud d'Eivissa. Està en flor durant tota la primavera.

  Estatus : Endèmica.

  Explicació Fitxa