Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Chamaerops humilis L.

Família : PALMAE

Gènere : Chamaerops

  Nom comú català : Garballó. Margalló.

  Nom comú castellà : Palma de escobas. Palmito.

  Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. Tarragona. València.

  Distribució per illes : Eivissa. Formentera. Mallorca. Menorca.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental

  Època de floració : Abril. Maig. Juny.

  Formes vitals : Faneròfit.

  Hàbitat : Llocs oberts i secs, als roquissars i vessants de muntanya, sempre a prop del litoral.

  Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Medicinal. Mobiliari, construcció i eines.

  Plantes Legalment Protegides : Catàleg Balear.

  Categoria IUCN : Poc preocupant

  Característiques : El garballó és l'única palmera autòctona de les Illes Balears. Té les fulles palmades i un tronc columnar que es pot fer de varis metres de llarg, normalment més curts. La seva distribució a les illes és una mica erràtica, a uns llocs és abundant mentre que a altres de semblants no hi viu. Aquesta planta resisteix els incendis, rebrota després d'un foc, per això es abundant a algunes zones molt castigades pels incendis, com la península d'Artà.

  Observacions : Les fulles han estat emprades per a fer graneres, capells...

  Origen : Mediterrani occidental

  Situació al Campus UIB : Freqüent al Jardí de Son Lledó, darrera l'hivernacle, entre els edificis Guillem Colom Casasnovas i Mateu Orfila, etc.

  Època floració : Març-maig

  Explicació Fitxa