Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Prunus cerasifera Ehrh.

Família : ROSACEAE

Gènere : Prunus

  Nom comú català : Prunera de fulla roja. Prunera de jardí.

  Nom comú castellà : Ciruelo de Pissard. Ciruelo mirobolano. Ciruelo-cerezo. Mirobolano. Pisardi.

  Distribució general (Fitogeografia) : Irano-turaniana

  Època de floració : Març. Abril. Maig.

  Formes vitals : Macrofaneròfit.

  Hàbitat : Cultivat a jardins.

  Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris.

  Observacions : La varietat més estesa a jardineria és la Pisardii. Sol ésser emprat com a patró per a injertar altres varietats de pruneres.

  Origen : Oest d´Àsia

  Situació al Campus UIB : Relativament freqüent bordejant l'edifici Guiem Colom Casasnovas, a l'entrada del bar de l'edifici Mateu Orfila, etc.

  Descripció : Arbre caducifoli de fins a 6-7 m d´alçada amb el fullatge obert i ascendent. Escorça llisa i obscura. Fulles alternes, simples, ovades o el·líptiques, de 2-7 cm de longitud. Marge asserrat i àpex agud i glabre a excepció del nervi central al revers. Coloració verda que es torna color vi a la tardor. Flors generalment solitàries de 2-2.5 cm de diàmetre, de color blanc a rosat. Apareixen abans que les fulles. El fruit és una drupa vermellosa-groguenca globosa, glabre que mesura uns 2.5 cm de diàmetre i madura a l´estiu.

  Època floració : Març-maig

  Explicació Fitxa