Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Plantes Legalment Protegides

Plantes Legalment Protegides

Presentam un llistat dels tàxons presents a les Illes Balears que estan protegits per alguna de les Llei nacionals, autonòmiques o europees vigents fins en aquest moment. Les figures de protecció que existeixen actualment són: la Directiva Europea 92/43/CE (Directiva d'Hàbitats 1991), el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a Europa (Conveni de Berna 1991), la Llei 4/89 que mitjançant el Real Decret 439/90 crea el Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i el Decret 24/92 que crea el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades. Aquest Llistat s'ha realitzat amb informació de MUS, M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15, 19 i 20. Govern de les Illes Balears i SÁEZ, Ll. i ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears

 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.          
Anthyllis hystrix (Willk.) Cardona, Contandriopoulos & Sierra          
Anthyllis lagascana Benedí          
Apium bermejoi L. Llorens          
Artemisia assoana Willk.          
Asperula paui Font Quer          
Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge          
Biscutella ebusitana Rosselló, N. Torres & L. Sáez          
Brimeura duvigneaudii ( L. Llorens) Rosselló, Mus & Mayol          
Buxus balearica Lam          
Carum verticillatum (L.) Koch          
Chamaerops humilis L.          
Crithmum maritimum L.          
Cymbalaria fragilis (J. J. Rodr.) A. Cheval.          
Damasonium alisma Mill. subsp. bourgaei (Coss.) Maire          
Daphne rodriguezii Teixidor          
Delphinium pentagynum Lam. subsp. formenterense N. Torres, L. Sáez, Rosselló & C. Blanché          
Dianthus rupicola Biv. subsp. bocchoriana L. Llorens & Gradaille          
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.          
Digitalis minor L.          
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez Campo          
Dorycnium fulgurans (Porta) Lassen          
Euphorbia fontqueriana Greuter          
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewej.          
Femeniasia balearica (Rodr.) Susanna          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Genista dorycnifolia Font Quer subsp. grosii (Font Quer) Font Quer          
Helianthemum caput-felis Boiss.          
Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. origanifolium (Lam.) López          
Hippocrepis valentina Boiss.          
Ilex aquifolium L.          
Juniperus thurifera L.          
Lamottea dianae (Webb) G. López          
Lathyrus pulcher J. Gay          
Lavatera triloba L. subsp. pallescens (Moris) Nyman          
Limonium antoni-llorensii Ll. Llorens          
Limonium barceloi Gil & Ll. Llorens          
Limonium fontqueri (Pau) Ll. Llorens          
Limonium magallufianum Ll. Llorens          
Limonium majoricum Pignatti          
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés          
Listera ovata (L.) R. Br.          
Lysimachia minoricensis J. J. Rodr.          
Marsilea strigosa Willd.          
Medicago citrina (Font Quer) Greuter          
Myrtus communis L.          
Naufraga balearica Constance & Cannon          
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard          
Orchis robusta (Stephenson) Gölz & H.R. Reinhard          
Otanthus maritimus ( L.) Hoffms. et Link          
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Pancratium maritimum L.          
Pilularia minuta Durieu          
Pimpinella bicknellii Briq.          
Primula acaulis (L.) L. subsp. balearica (Willk.) Greuter & Burdet          
Quercus pyrenaica Willd.          
Quercus suber L.          
Ranunculus weyleri Marès ex Willk.          
Rhamnus alaternus L.          
Ruscus aculeatus L.          
Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica Bolòs, Molinier, et Montserrat          
Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godr. subsp. cossoniana (Boiss.) D.A. Webb          
Saxifraga cuneata Willd. subsp. paniculata (Pau) Mateo & M.B. Crespo          
Sideritis angustifolia Lag. subsp. angustifolia          
Sideritis incana L. subsp. edetana (Pau ex Font Quer) G. Mateo & M.B. Crespo          
Sideritis leucantha Cav.          
Silene cambessedesii Boiss. & Reut.          
Silene diclinis (Lag.) M. Laínz          
Silene hifacensis Rouy ex Willk.          
Tamarix africana Poiret          
Tamarix anglica Webb.          
Tamarix canariensis Willd.          
Tamarix gallica L.          
Taxus baccata L.          
Teucrium buxifolium Schreb.          
Teucrium expassum Pau          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Teucrium gnaphalodes L'Hér          
Teucrium marum L. subsp. occidentale Mus, Mayol & Rosselló          
Teucrium murcicum Sennen          
Teucrium ronnigeri Sennen          
Teucrium thymifolium Schreb.          
Thymus borgiae Rivas-Martinez, A. Molina & G. Navarro          
Thymus herba-barona Loisel. subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló          
Thymus hyemalis Lange          
Thymus piperella L.          
Thymus richardii Pers. subsp. ebusitanus (Font Quer) Jalas          
Thymus richardii Pers. subsp. richardii          
Thymus vulgaris L. subsp. aestivus (Reut.) A. Bolòs & O. Bolòs          
Viburnum tinus L.          
Vicia bifoliolata J. J. Rodr.          
Viola jaubertiana Marès et Vigineix          
Vitex agnus-castus L.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià