Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Llocs humits no salins (Rambles, basses, torrents, canals, fonts i síquies)

Tipus hàbitats: Llocs humits no salins (Rambles, basses, torrents, canals, fonts i síquies)