Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Superfícies rocoses, parets seques i marges

Tipus hàbitats: Superfícies rocoses, parets seques i marges