Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Ullastrars i altres garrigues escleròfiles, sabinars

Tipus hàbitats: Ullastrars i altres garrigues escleròfiles, sabinars