Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Pinars i garrigues amb romaní i timonedes

Tipus hàbitats: Pinars i garrigues amb romaní i timonedes