Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Màquia continental de garric i arçot

Tipus hàbitats: Màquia continental de garric i arçot