Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)

Tipus hàbitats: Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)