Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats: Boscos de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata)

Tipus hàbitats: Boscos de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata)