Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Bauhinia

Família : LEGUMINOSAE

Listado de especies