Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

BERBERIDACEAE

Nombre Familia : BERBERIDACEAE

Listado de géneros