Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Maquias de acebuche y otras comunidades esclerófilas, sabinares

Tipos de hábitat: Maquias de acebuche y otras comunidades esclerófilas, sabinares