Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Xeroestepas subdesérticas, espartaes

Tipos de hábitat: Xeroestepas subdesérticas, espartaes