Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Maquia continental de coscoja y espino negro

Tipos de hábitat: Maquia continental de coscoja y espino negro