Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Robledales de roble pubescente (Quercus humilis)

Tipos de hábitat: Robledales de roble pubescente (Quercus humilis)