Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Robledales de roble común (Quercus robur)

Tipos de hábitat: Robledales de roble común (Quercus robur)